Υπηρεσίες
27 December, 2016

Μερικές Οδοντοστοιχίες


Στις Μερικές Οδοντοστοιχίες με ή χωρίς συνδέσμους  ακριβείας η εργασία περνάει από παραλληλογράφο για να έχουμε την καλύτερη φορά ένθεσης ώστε ο ασθενής να μην δυσκολευτεί να την τοποθετήσει στο στόμα του αλλά και για να μην  επιβαρύνουμε τα ήδη υπάρχοντα δόντια.